วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช นำทีมสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก และนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" ประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560-2563 โดยให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน ตรวจเลือด ตรวจพยาธิ ให้กับสัตว์เลี้ยง ณ วัดดอนมะขามเทศ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางสาวพิไลพร เจติยวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางสาวรัตติยา นาคสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเสาวลักษณ์ พาด้วง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนางสาวศิรินทิพย์ เข็มทอง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม และเทศบาลอำเภออัมพวา ณ วัดบางกระพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ประกอบด้วยนายตระการศักดิ์ แพไธสง นายโอภาษ เนตรอัมพร นายเอกพงษ์ เลื่องสีนิล และนายเน๊ต ฉายแก้ว ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมว ในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดกระซ้าขาว ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร