วันที่ 25 มิถุนายน 2562 น.ส.พิไลพร เจติยวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.เสาวลักษณ์ พาด้วง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบปีงบประมาณ 2562 บรรยายโรคต่างๆ ในสัตว์ เช่น โรค Brucellosis, Paratuberculosis, Caprine Arthritis Encephalitis (CAE), Melioidosis และโรคจากปรสิต ให้กับเกษตรกรจำนวน 20 คน ณ ฟาร์มคุณยงยุทธ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดงานโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี