วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จัดกิจกรรม ฟังการบรรยาย "HAPPY LIFE HAPPY WORK"
โดยมี อ.ขจรเกียรติ บริบาลบุรีภัณฑ์ เป็นวิทยากรรับเชิญ
จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รอบเช้าเวลา 09.00 น. - 12.00 น. (จำนวน 36 คน) และรอบบ่ายเวลา 13.30 น. - 16.30 น. (จำนวน 36 คน)
และได้มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก