นที่ 11 สิงหาคม 2564 บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด มาบริการฉีดพ่นน้ำย่าฆ่าเชื้อโรค Covid-19 ให้ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกท่าน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งน.สพ.ชัยวลัญช์ ตุนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบรอบอาคารชันสูตรโรคสัตว์ และอาคารตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จัดกิจกรรม ฟังการบรรยาย "HAPPY LIFE HAPPY WORK"
โดยมี อ.ขจรเกียรติ บริบาลบุรีภัณฑ์ เป็นวิทยากรรับเชิญ
จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รอบเช้าเวลา 09.00 น. - 12.00 น. (จำนวน 36 คน) และรอบบ่ายเวลา 13.30 น. - 16.30 น. (จำนวน 36 คน)
และได้มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก


 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ​บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด เข้ามาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19  ภายในพื้นที่ให้บริการและห้องปฏิบัติการของศูนย์​วิจัยและ​พัฒนาการ​สัตวแพทย์​ภาค​ตะวันตก

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นสพ.ชัยวลัญช์ ตุนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เป็นประธานการประชุมทบทวนการบริหาร (Management review) ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมีนางเพชรรัตน์  เปี่ยมสุขศานต์ ผู้จัดการคุณภาพเป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละห้องปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน