วิธีเก็บตัวอย่างจากสัตว์เพื่อส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ

1.
วิธีการเก็บตัวอย่างซีรัม โค แพะ สุกร และไก่ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ


2.
วิธีการเก็บตัวอย่างเลือดแพะ สุกร และไก่ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ


3.
วิธีการเก็บตัวอย่างอุจจาระจากโคและแพะ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ


4.
ตัวอย่างซีรัมที่ไม่เหมาะสมในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ