ด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
ประกาศรับสมัครงาน ตำเเหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร 7-15 ต.ค. 2564 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร