ประกาศรับสมัครงาน ตำเเหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าตอบเเทน 11,280 บาท (วุฒิ ปวช.) / 10,430 บาท (วุฒิ ม.6)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก 126 หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
กำหนดการ
รับสมัคร 7-15 ต.ค. 2563 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประสอบ 21 ต.ค. 2563
สอบ 27 ต.ค. 2563
ประกาศผล 30 ต.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร