รายการ สาเหตุที่แก้ไข Link
 ดาวน์โหลดโปรแกรมบุคลากร เวอร์ชั่น 18 ต.ค.64 ; Employee2018 - FrontEnd_641018 เพิ่มช่องสำหรับบันทึกชื่อหัวหน้ากลุ่มในแบบฟอร์มการลา  click