ช่องทางการส่งตัวอย่าง   

 

วิธีการส่ง

 

ลักษณะตัวอย่าง

 

กำหนดการของรถศูนย์ฯ ไปรับตัวอย่าง ณ จุดนัดหมาย

 

หมายเหตุ

ส่งด้วยตัวเอง   ส่งที่ ศวพ.ภาคตะวันตก 126 หมู่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   ทุกชนิดตัวอย่าง    -    -
ทางรถไฟ   ส่งตัวอย่างลงปลายทางที่สถานีรถไฟโพธาราม จ.ราชบุรี/สถานีรถไฟอำเภอเมืองราชบุรี   ตัวอย่างที่สามารถบรรจุในภาชนะปิดมิดชิด เช่น กล่องโฟม   ทุกวันทำการ   กรุณาแจ้งประสานล่วงหน้าก่อนส่งตัวอย่าง
ทางรถตู้โดยสาร   ส่งตัวอย่างลงปลายทางที่อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี/ อำเภอเมือง จ.ราชบุรี   ตัวอย่างที่สามารถบรรจุในภาชนะปิดมิดชิด เช่น กล่องโฟม   ทุกวันทำการ   กรุณาแจ้งประสานล่วงหน้าก่อนส่งตัวอย่าง
รถขนส่งพัสดุ   ระบุปลายทาง ศวพ.ภาคตะวันตก 126 หมู่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี70120   ตัวอย่างที่สามารถบรรจุในภาชนะปิดมิดชิด เช่น กล่องโฟม   -   กรุณาแจ้งประสานล่วงหน้าก่อนส่งตัวอย่าง
พัสดุไปรษณีย์   ส่งมายัง ตู้ปณ. 18 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   ตัวอย่างที่ไม่จำเป็นต้องแช่เย็น/แช่แข็ง เช่น เลือดป้ายสไลด์   ทุกวันอังคาร เวลา 10.00 น. และวันศุกร์ เวลา 14.00 น.   กรุณาแจ้งประสานล่วงหน้าก่อนส่งตัวอย่าง
                 
   
  

เบอร์โทร/โทรสาร/E mail ติดต่อส่งตัวอย่าง

  • เบอร์โทร : 0-3291-9575-6 ต่อ 103, 104 หรือ 105 
  • เบอร์โทรสาร : 0-3291-9575-6 ต่อ 114
  • E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
                 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งตัวอย่างชันสูตรโรคสัตว์            
             
เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ :
  • น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง 089-7089657
  • นายเอกพงษ์ เลื่องสีนิล 081-8571690