วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้จัดกิจกรรมอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่องการใช้ฟังก์ชัน Track change และ Macros ใน MS word โดยมี คุณสุภาพร มีบุญ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยาย