วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จัดอบรมภายในเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด (Biosafety Awareness: BSC, Fume Hood and Larminar Flow) ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้สนใจ อบรมโดย คุณวงศธร คณูวัฒนา Product Sale Specialist บริษัท Escolifesciences ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ