สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564
เดือน ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร
ตุลาคม แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม
พฤศจิกายน แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน
ธันวาคม แบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม
มกราคม แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม
กุมภาพันธ์ แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
มีนาคม แบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม
เมษายน  แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน
พฤษภาคม  แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม
มิถุนายน  แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน
กรกฎาคม  แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน