สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มี.ค. 63

ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนน เลขทึ่ คภ.รบ.03/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน เลขทึ่ คภ.รบ.03/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

เเผนประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน เลขทึ่ คภ.รบ.02/2563

ดาวน์โหลดเอกสาร