610803VetClinic

 

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สพ.ญ.เสาวลักษณ์ พาด้วง ร่วมกับ สพ.ญ.รัตติยา นาคสุวรรณ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยให้ความรู้และปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคพยาธิในสัตว์

 

 

 610720act

 

            ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

              เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตะวันตก ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

             

 

610508 boss 

         ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ร่วมกันต้อนรับ สัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนใหม่  เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561

 610524 treeday

         วันที่ 23 พ.ค.2561 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก นำโดย ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว