วันที่ 16 สิงหาคม 2561 น.สพ.บรรจง ผอ.สสช.และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ฯ ตะวันตก และตรวจติดตามงานชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ โดยมี ผอ.สุภาพร และข้าราชการศูนย์ฯ ตะวันตก ให้การต้อนรับ

610815 tree

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผอ.สุภาพร ข้าราชการ และพนักงานของศูนย์ฯ ตะวันตก ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ปลูกต้นโมกมันซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี และปลูกไม้ผลอื่น ๆ เช่น กระท้อน น้อยหน่า มะขาม เป็นต้น โดยร่วมกันปลูกในพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์ ฯ

610803VetClinic

 

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สพ.ญ.เสาวลักษณ์ พาด้วง ร่วมกับ สพ.ญ.รัตติยา นาคสุวรรณ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยให้ความรู้และปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคพยาธิในสัตว์

 

610806goat

 

ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศวพ.ภาคตะวันตก นำทีมโดย คุณอำภา ธเนศวาณิชย์ คุณอรพินท์ ธเนศวาณิชย์ และคุณสุธาทิพย์ ภู่ระหงษ์ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูทแสดงโรคที่สำคัญในแพะ ในงานวันแพะแห่งชาติครั้งที่ 15 ซึ่งในปีนี้จัดงานที่ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

 610720act

 

            ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

              เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตะวันตก ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร