เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คณะทำงานกิจกรรม 5ส ได้ทำการตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายจัดทำกิจกรรม 5ส ของกรมปศุสัตว์

 

วันที่ 9 มกราคม 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในบรรยากาศชุดไทย และกิจกรรมร้องเพลงไมค์หมดหนี้

 

 

วันที่ 10 มกราคม 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้แก่โรงเรียน วัดระฆังทอง โรงเรียนบ้านหนองตาพุด และโรงเรียนวัดแก้วฟ้า

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม 5ส ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน ตามนโยบายจัดทำกิจกรรม 5ส ของกรมปศูสัตว์