วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายตระการศักดิ์ แพไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อบรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดยจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี และ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช และข้าราชการรวม 8 คน เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย บรรยายโดยวิทยากรจิตอาสา 904 ให้กับข้าราชการในพื้นที่อำเภอโพธาราม ณ หอประชุมริมเขื่อนเทศบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผอ.สุภาพร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหลังบ้านพักข้าราชการของศูนย์ฯ  ในโครงการ ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา และพระราชินีปี 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมี น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางเพชรรัตน์ เปี่ยมสุขศานต์ ผู้จัดการคุณภาพ (QM) จัดให้มีการประชุม Management Review ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ จากห้องปฏิบัติการที่ขอรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2017 โดยมี ผอ.สุภาพร ผู้บริหารสูงสุด (TOP) เป็นประธานการประชุม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ผอ. สุภาพร​ จ๋วงพานิช​ และข้าราชการ​ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ​ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​      และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย​ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​  ด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด​ อ.เมือง​  จ. ราชบุรี​  โดยมี​ นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี​เป็นประธานในพิธี