นที่ 11 สิงหาคม 2564 บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด มาบริการฉีดพ่นน้ำย่าฆ่าเชื้อโรค Covid-19 ให้ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกท่าน