วันที่ 28 เมษายน 2564 นายชัยวลัญช์ ตุนาค ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้เข้าพบนายอำนวย กวมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง และนายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี เพื่อแนะนำตัวและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใกล้เคียงในสังกัดกรมปศุสัตว์ และสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์