วันที่ 5 เมษายน 2564 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย จาก นายสัตวแพทย์ชัยวลัญช์ ตุนาค รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน