วันที่ 20 กรกฎาคม 2563นางสุภาพร จ๋วงพานิช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก พร้อมด้วย สพ.ญ.พิไลพร เจติยวรรณ สพ.ญ.เสาวลักษณ์ พาด้วง สพ.ญ.ศิรินทิพย์ เข็มทอง คุณสมชาย กองศิริเรือง และคุณอรพินท์ ธเนศวาณิชย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต7 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้ร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ที่สำคัญและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ แสดงโมเดลพยาธิในแพะ สาธิตวิธีการตรวจโรคแท้งติดต่อ บริการตรวจหาไข่พยาธิในปศุสัตว์ ของเกษตรกร เป็นต้น