วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงเสาวลักษณ์ พาด้วง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ นำสิ่งของอุปโภค บริโภคไปมอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปร่วมสมทบกิจกรรม “ตู้ปันสุข แบ่งทุกข์คนราชบุรี” ต่อไป