วันที่ 8 มกราคม 2563 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่