วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตก พร้อมด้วย น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง สพ.ญ.พิไลพร เจติยวรรณ สพ.ญ.เสาวลักษณ์ พาด้วง และสพ.ญ.ศิรินทิพย์ เข็มทอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ณ ด่านดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตกได้รับมอบเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะที่นำตัวอย่างมาส่งตรวจชันสูตรโรคสัตว์ จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยมี น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด