วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผอ.สุภาพร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกเข้าร่วมงาน "มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562" ในการนี้ศูนย์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค พื้นที่เขต 7 โดย ผอ.สุภาพร เข้ารับรางวัล จาก นายอนันต์ ​สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์