วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายตระการศักดิ์ แพไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อบรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดยจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี และ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช และข้าราชการรวม 8 คน เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย บรรยายโดยวิทยากรจิตอาสา 904 ให้กับข้าราชการในพื้นที่อำเภอโพธาราม ณ หอประชุมริมเขื่อนเทศบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี