วันที่ 27ส.ค.2563 ผอ.สุภาพร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ร่วมกันปลูกต้นไม้ สานต่อโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563นางสุภาพร จ๋วงพานิช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก พร้อมด้วย สพ.ญ.พิไลพร เจติยวรรณ สพ.ญ.เสาวลักษณ์ พาด้วง สพ.ญ.ศิรินทิพย์ เข็มทอง คุณสมชาย กองศิริเรือง และคุณอรพินท์ ธเนศวาณิชย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต7 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้ร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ที่สำคัญและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ แสดงโมเดลพยาธิในแพะ สาธิตวิธีการตรวจโรคแท้งติดต่อ บริการตรวจหาไข่พยาธิในปศุสัตว์ ของเกษตรกร เป็นต้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยคุณนพพร ปานจินดา คณะอนุกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงเสาวลักษณ์ พาด้วง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ นำสิ่งของอุปโภค บริโภคไปมอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปร่วมสมทบกิจกรรม “ตู้ปันสุข แบ่งทุกข์คนราชบุรี” ต่อไป

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบพื้นที่ศูนย์ฯ วันที่ 20 มีนาคม 2563