วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ศวพ.ภาคตะวันตก เป็นเจ้าภาพจัดงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) “KM INDY 2020 #อิสระทางการเรียนรู้” ให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานทุกหน่วยงานได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงาน KM ซึ่งล้วนแล้วแต่น่าสนใจ ทั้งนี้เพื่อใช้เวที KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำผลงานมาแบ่งปันได้อย่างอิสระตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในการทำงานให้มีความสุขให้กับบุคลากรโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์ เป็นผู้นำกิจกรรมในหัวข้อ “คนสำราญ งานสัมฤทธิ์” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้วนได้รับแรงบันดาลใจและคุณธรรมสำหรับนำไปปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี สำหรับศวพ.ภาคตะวันตกนำเสนอผลงาน KM ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศงานบุคลากร” โดยมีนายธิติ จะนะจินา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนในการนำเสนอ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดผลงานดังกล่าว